Về Chúng Tôi

Năm 1993, khi đang làm việc cho một công ty dược phẩm lớn tại Australia, ông Nicholas Nguyễn được cử về Việt Nam một năm để phát triển thị trường dược phẩm. Sau một năm nỗ lực làm việc, ông đã thành công trong việc cộng tác với ngành Y tế dự phòng của TP.HCM và Hà Nội để phát triển sự hiểu biết của cộng đồng về bệnh viêm gan siêu vi và cách phòng chống
Sự thành công này cho ông cơ hội trở thành Tổng Giám đốc tại Việt Nam của một công ty dược phẩm lớn nhất thế giới vào năm 1995. Hết  nhiệm kỳ làm việc của mình, ông đã thu được những kinh nghiệm và hiểu biết đáng quý về xu hướng phát triển tất yếu của lĩnh vực Y học Việt Nam gắn liền với sự tăng trưởng cả về chất và lượng của ngành Dược phẩm. Ông nhận thấy, ngành Y Dược Việt Nam còn ở giai đoạn đang phát triển, nên rất cần sự đầu tư dài hạn, sự cập nhật thông tin, công nghệ sản phẩm từ các nước tiên tiến trên thế giới

Xem Thêm